Bożena Zawadzka, Paweł Makuch kancelaria adwokatów i radców prawnych spółka partnerska Logo

Bożena Zawadzka Paweł Makuch Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska powstała jako wspólna firma doświadczonych i profesjonalnych prawników. Rejestracja spółki poprzedzona była wieloletnią współpracą adwokat Bożeny Zawadzkiej i radcy prawnego Pawła Makucha. Nasza spółka zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych i klientów indywidualnych na obszarze całego kraju, we wszystkich dziedzinach prawa. Kancelaria świadczy usługi doradcze oraz uczestniczy w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także w postępowaniach egzekucyjnych. W ofercie spółki odnaleźć można ponadto uczestnictwo w postępowaniach arbitrażowych, przed sądami polubownymi oraz udział w szeroko pojętych negocjacjach. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie opracowywania projektów umów z zakresu prawa cywilnego oraz handlowego, projektów statutów, aktów założycielskich oraz wewnętrznych dokumentów stosowanych przez przedsiębiorców. Naszym celem jest świadczenie profesjonalnych i kompleksowych usług prawniczych o najwyższych standardach.

352-834-3099 by Sam Howzit / CC BY

Podstawą funkcjonowania naszej Spółki są ludzie, którzy stanowią lojalny, ambitny i zgrany zespół prawników wyróżniających się pełnym profesjonalizmem. Atutem naszej kancelarii jest ich duże doświadczenie, wiedza, a także nienaganna kultura osobista. Lata doświadczeń oraz różnorodna praktyka zawodowa partnerów Spółki, dają naszym klientom gwarancję najwyższych standardów zawodowych. Kancelarią kierują:

Mec. Bożena Zawadzka - adwokat, współzałożyciel i Partner Zarządzający w Kancelarii.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Specjalista w zakresie prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, administracyjnego i zamówień publicznych. Obrońca w procesach karnych oraz jedna z najbardziej doświadczonych pełnomocników w sprawach rodzinnych i spadkowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie prawa handlowego oraz bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych. Autorka wielu uznanych analiz i opinii prawnych.

Mec. Paweł Makuch - radca prawny, współzałożyciel i Partner Zarządzający w Kancelarii.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalista w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, handlowego, pracy. Doświadczony pełnomocnik procesowy w sprawach gospodarczych, cywilnych, prawa pracy, a także obrońca w sprawach o wykroczenia. Autor i doskonały negocjator umów cywilnych, gospodarczych i handlowych. Zajmuje się także reprezentacją klientów w szeroko rozumianych, postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych.

(708) 844-4787 by Rae Allen / CC BY

Spółka nasz zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Zakres usług obejmuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracyjnymi wszystkich instancji, jak również sporządzanie pism procesowych, umów, ugód i opinii prawnych.

Zapewniamy naszym Klientom obsługę m.in. w zakresie:
 • prawa cywilnego
 • prawa gospodarczego
 • prawa spółek handlowych
 • prawa finansowego
 • prawa bankowego
 • prawa pracy
 • prawa upadłościowego i naprawczego
 • prawa z zakresu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • prawa budowlanego
 • prawa autorskiego
 • prawa obrotu nieruchomościami
 • prawa spółdzielczego
 • prawa karnego
 • prawa administracyjnego
 • prawa prasowego
 • prawa miar
 • prawa sportowego
 • postępowania egzekucyjnego

Prowadzimy także całościową problematykę związaną z zakładaniem i rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek osobowych oraz kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń i związków wyznaniowych.

latcher by mw238 / CC BY

Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Sp. z o.o.
Mazi Spółka jawna
HYDRO
MAZURKAS
MAZI
Szkoła Mistrzowstwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi

Bożena Zawadzka Paweł Makuch Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska

al. Jana Pawła II 61 lok. 62 01-031 Warszawa
tel. 22 115 15 37 fax. 22 415 77 94

Bożena Zawadzka:
501 718 307
Paweł Makuch:
602 384 453

e-mail: lp.mp-zb@airalecnak

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000451005
NIP: 5272692813
REGON: 146535618